KLASSISKT FALSAT TAK / BANDTÄCKNING

BLAND DET VACKRASTE SOM FINNS!

 • Bandtäckning
 • Plåt
 • Tegel
Kostnadsfri offert!

Leverantörer:

TAKTJÄNSTER:

 • Plåtarbeten
 • Band- & skivtäckning
 • Takbyte, omläggning av tak i plåt och tegel
 • Takrenovering
 • Taksäkerhetsdetaljer (takbryggor, takfallsstege, tillträdesstege, snörasskydd)
 • Takskottning 
 • Takbesiktning
 • Skorstensbeslag & överbeslag
 • Vattenavrinning (hängrännor, stuprör)
 • Fönsterbleck
 • Plåtdetaljer 
 • Underhåll
 • Rotarbeten

FÖRSÄLJNING & MONTERING

 • Taksäkerhetsprodukter
 • Takstegar
 • Snörasskydd
 • Väggstegar
 • Gångbryggor
 • Skorstensbeslag
 • Skorstenshuvar
 • Rännor
 • Rör
 • Takplåt
 • Måttanpassade specialtillverkade plåtdetaljer

Kom ihåg ROT- & RUTAVDRAGET där en stor del av arbetskostnaden är avdragsgill. Läs mer här

LITE OM TAKSÄKERHET:

LIVLINEFÄSTE/SÄKERHETSKROK
För dem som ska upp på taket ska det vara säkert. Det är viktigt att livlinefästen sitter fast ordentligt och klarar kroppsvikten vid vid eventuellt fall.

BÄRLÄKTSTEG
För lite lägre byggnader används bärläktsteg där det finns krav för att man ska kunna ta sig till skorstenen med säkerhet. Kompletteras med livlinefäste.

TAKSTEGE
För höga byggnader används takstege (över 4 m fasadhöjd) eller byggnader med branta tak där det finns krav för att kunna ta sig upp till skorstenen på säkert sätt. 


SKYDDSRÄCKE
Krav finns för att det ska vara säkert att ta sig upp på tak. Det ska finnas ett godkänt skyddsräcke vid exempelvis takluckan.

SNÖRASSKYDD
Snörasskydd skall finnas för att förhindra att snö faller/rasar ned på ställen där människor befinner sig: till exempel gångvägar och entréer. Snö kan det bli tungt varför det är det viktigt att välja snörasskydd av bästa kvalitet. Även då snörasskydd finns bör man komplettera med regelbunden snöröjning på tak. 

GLIDSKYDD
Glidskydd för väggstege används för att säkra att stegen står stadigt när man går upp på taket. Detta är ett krav från sotarna om man inte har en taklucka.

TAKBRYGGA
Gångbryggor och takbryggor krävs för att kunna förflytta sig i sidled  mellan stegar och skorstenar.

NOCKRÄCKE
Nockräcket har samma funktion som livlinefästet. Tack vare nockräcket kan man ha en kortare livlina när man jobbar på taket vilket underlättar vid  bland annat snöskottning.

Kontakta oss

SAMARBETSPARTNERS

Vi har ett brett kontaktnät och många samarbetspartners. Lokalt förankrade byggföretag och hantverkare som håller våra höga kvalitetskrav. 

Din trygghet!