Färnäs plåttech AB - integritetspolicy

Vår behandling för den data vi samlar in om dig som kund

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.
Färnäs PlåtTech AB är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi samlar in direkt från dig och behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Sammanfattning av vår informationshantering

 • Laglighet, öppenhet och ändamålsbegränsning Varje personuppgiftsbehandling som vi utför skall ha en dokumenterad, laglig grund enligt de kriterier som anges i GDPR-lagstiftningen. Vi skall vara öppna mot dig som kund med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi skall vara tydliga med i vilket syfte vi samlar in uppgifter från dig och vad vi skall ha dem till. Vi har inte rätt att använda uppgifterna i ett annat syfte än det vi uppgett. Du äger dina uppgifter. Vi lånar dem för att kunna bistå dig som kund på bästa sätt.
 • Uppgiftsminimering Vi skall inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt eller för ett obestämt framtida behov.
 • Riktighet Vi skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi har är riktiga och att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas. Om du som kund ser att vi har felaktiga uppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss så rättar vi till det.
 • Lagringsminimering När uppgifterna inte längre behövs skall de raderas eller avidentifieras. För alla våra personuppgiftsbehandlingar så har vi fastlagda rutiner och tidsfrister för gallring.
 • Integritet och sekretess Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Det innebär bland annat att vi styr att endast de personer som behöver uppgiften får del av den. Vår personal har fått signera ett sekretessavtal som gör att du kan känna dig trygg med att vi inte sprider dina uppgifter på annat sätt än det som anges i denna policy. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • Ansvar Som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde åt våra samarbetspartners åvilar oss ett stort ansvar. För att säkerställa uppfyllande av våra åtaganden har vi system för registrering av våra behandlingar och samtliga registreringar genomgår en årlig revision av vårt dataskyddsombud.

Vilka system hamnar dina uppgifter i om du kontaktar Färnäs PlåtTech?

PYRAMID

PYRAMID är vårt affärssystem och det system där vi skapar offerter och ordrar. När du frågar på en offert sparar vi namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, mejladress och adress för att kunna återkoppla till dig och för att kunna ge ett korrekt erbjudande.


Systemet driftas av Mora Datorer och alla kopplingar från PYRAMID till andra system, gallringsrutiner m.m. regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och Mora Datorer.
Vid fakturering sparas uppgifter i vårt affärssystem PYRAMID för att uppfylla våra åtaganden enligt bokföringslagen. Om du har en enskild firma eller företräder en juridisk person och vill att vi skall fakturera dig så lagrar vi även din firmas organisationsnummer. Även vid nyttjande av rot- och rutarbete sparas personuppgifter på fakturan enligt bokföringslagen

Vilka system hamnar dina uppgifter i om du mejlar oss eller fyller i ett formulär på vår hemsida?

Alla former av mejl som du skickar till oss sparas hos mottagaren. Samma sak gäller om du använder ett kontaktformulär via vår webbsida. I fallet med formuläret skapas ett mejl som går till rätt mottagare hos oss.


Vår policy är att företagets dataskyddsombud har rätt att spara mail, men också att radera dem så snart ärendet är avklarat. Dock finns ingen bortre tidsgräns för hur länge man får spara mail.


Jobbansökningar raderas efter tillsatt tjänst om vi inte ber dig om att få spara dem.


Vi sprider inte känsliga uppgifter till andra personer än de som behöver informationen för att hjälpa dig med ditt ärende.


Informationen lagras på en server hos Cliche. Lagringen regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och Cliche.

Cookies

Vår hemsida använder cookies för att ge dig en bra upplevelse av vår webbplats.

Bilder på hemsidan och publiceringar på sociala medier

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på webbsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.


Vi tar ofta bilder på dem jobb vi utfört. Dessa kan komma att publiceras på vår hemsida och/eller våra kanaler i sociala medier utan samtycke från alla som syns på bilden.


Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den skall fylla ett syfte och inte skall upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med så vill vi att du meddelar oss via formuläret nedan så tar vi bort bilden såväl externt som internt skyndsamt.


Vi kan komma att publicera bilder på vår webbsida, på Instagram eller på företagets sidor på Facebook.

Dataskyddsombud

Färnäs PlåtTech AB har utsett ett dataskyddsombud för att bevaka våra personuppgiftsbehandlingar. Dataskyddsombudets uppgifter är att:

 • Internrevidera våra rutiner för personuppgiftsbehandling en gång per år.
 • Administrera vår förteckning över personuppgiftsbehandlingar samt biträdesavtal
 • Hålla företagsledningen uppdaterad på status på våra behandlingar.
 • Anmäler dataskyddsincidenter till tillsynsmyndighet i enlighet med GDPR-lagstiftningen.

Dina rättigheter och val

 • Du har givetvis rätt att lämna de uppgifter du vill. Du är i din fulla rätt att avböja att lämna uppgifter som du inte känner dig bekväm med att lämna. Tänk dock på att vissa val kan begränsa vår förmåga att hjälpa dig på bästa sätt. Vi frågar inte om uppgifter om vi inte behöver dem.
 • Du har rätt att bli informerad om de personuppgiftsbehandlingar som vi utför.
 • Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi lagrar om dig, och portera ut dem. Denna rätt kan du utöva kostnadsfritt en gång per år. Om du vill få reda på vilka uppgifter vi lagrar om dig, använder du nedanstående formulär.
 • Du har rätt att få fel korrigerade om du meddelar oss dessa via nedanstående formulär.
 • Du har i vissa fall rätt att bli glömd (få raderat alla uppgifter), om inte annan lagstiftning eller avtal finns som begränsar dina rättigheter. Exempel på situationer när du inte har rätt att bli glömd är om du har ett bindande avtal med oss eller om annan lagstiftning kräver att vi skall lagra vissa uppgifter. Skicka din begäran via nedanstående formulär så sker en prövning i det enskilda fallet.

Kontaktformulär gällande personuppgifter

Kontaktformulär gällande personuppgifter

Vill du kontakta oss gällande vår behandling av dina personuppgifter? Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig!

Fält markerade med en * är obligatoriska

Vill få tillgång till de uppgifter som finns lagrade om mig
Vill begränsa användningen av de uppgifter vi har
Vill rätta fel
Vill bli glömd
Vill meddela klagomål på vår personuppgiftshantering
Fråga till dataskyddsombud
hCaptcha